รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (2020-07-14)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-06-09)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง สวัสดิการสังคม) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง วิชาการและแผนงาน) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง การศึกษา) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง ช่าง) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง คลัง) (2020-06-05)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง สำนักปลัด) (2020-06-05)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยร้านค้าบุญชื่ (2020-03-30)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (รีสอร์ทครูหน่ (2020-03-30)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยที่พักสงฆ์บ้านฉันเพล บ้านฉันเพล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จ (2020-03-30)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.สายทางถนนบ้านตาเกลียด บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนช (2020-03-30)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด,งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.รอบนอกหมู่บ้าน (ด้านทิศเหนือและทิ (2020-03-30)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยร้านค้าบุญชื่น) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ต (2020-03-18)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (รีสอร์ทครูหน่อง) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบล (2020-03-18)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยที่พักสงฆ์บ้านฉันเพล บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2020-03-18)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.สายทางถนนบ้านตาเกลียด บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2020-03-18)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด,งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.รอบนอกหมู่บ้าน (ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก) บ้านโคกเพชร หมู (2020-03-18)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 (2020-03-09)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเดิม (Asphalt Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.08-003 สายบ้านตาเกลียด หมู่ 6 ตำบลโคกม้า กว้ (2020-03-04)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสมัยราษฎร์บำรุง (สองข้างตามแนวถนน) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุร (2020-01-09)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด,งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร้านค้าชุมชน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จัง (2020-01-09)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนกิ่งเพชร (ด้านทิศตะวันตก) บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย (2020-01-09)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-10-04)

โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay),งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยรวมใจพัฒนา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด (2019-08-08)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเคียงอุทิศ (สองข้างทางตามแนวถนน ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-08-08)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน กิ่งเพชร (ด้านทิศตะวันออก) บ้านฉันเพล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-08-08)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-07-05)

แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-10-19)

แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-10-02)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-04)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-04-05)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ถนนถาวรเวทย์ (๒ ข้างถนนลาดยาง) บ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประ (2019-04-22)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยหนองโสน (๒ ข้างถนน ค.ส.ล.) บ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนช (2019-04-22)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยศรีละออ (๒ ข้างถนน ค.ส.ล.) บ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนช (2019-04-22)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยชมชื่น (สองข้างทางตามแนวถนน) บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกม้า อำเภ (2019-04-22)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ถนนถาวรเวทย์ ( 2 ข้างถนนลาดยาง) บ้านโคกม้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-04-01)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยหนองโสน ( 2 ข้างถนน ค.ส.ล.) บ้านโคกม้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-04-01)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยศรีละออ (2 ข้างถนน ค.ส.ล.) บ้านโคกม้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-04-01)

โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยชมชื่น (สองข้างทางตามแนวถนน) บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2019-04-01)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๐๘-๐๐๔ (สายทาง บ้านเกียรติเจริญ-บ้านโคกรัง) บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๖ (2019-01-15)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-01-04)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๐๘-๐๐๔ (สายทาง บ้านเกียรติเจริญ-บ้านโคกรัง) บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม้า กว้าง ๘ เมตร ยา (2018-12-21)

แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-10-06)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2560 (2017-05-16)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๐๘-๐๐๑ (สายทาง แยกทางหลวง๒๔-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔) บ้านโคกเพช (2018-10-05)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกม้า อ (2018-09-17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยหนองโคกเพชร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ (2018-09-17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกงิ้ว ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวั (2018-09-17)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 8 บ้านโคกงิ้ว ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2018-09-03)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยหนองโคกเพชร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย (2018-09-03)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีร (2018-09-03)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพิศมัย (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (2018-09-03)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 (2018-06-05)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (2018-01-05)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (2018-01-05)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (2018-01-05)

จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยพิศมัย (ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างงานรางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยสรรพกิจ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยกิ่งเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านฉันเพล ตำบลโคกม้า (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล. ซอยกิ่งเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านฉันเพล ตำบลโคกม้า (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร คสล. ถนนหาญประดิษฐ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ ตำบลโคกม้า (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโ (2018-01-04)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยรวมใจภักดิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหว (2018-01-04)