ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกม้า แต่เดิมเป็นตำบลใหญ่รวมกับตำบลตะโกตาพิ หลังจากตำบลตะโกตาพิแยกตัวออกไปแล้ว ตำบลโคกม้าจึงมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน มีคูเมืองโบราณ และสระน้ำโบราณ อยู่ที่บ้านตลุงเก่า หมู่ที่9,3 ในละแวกเดียวกันได้มีการขุดค้นพบเครื่องทองและวัตถุมีค่าอื่นๆเป็นประจำ จากการสอบถามได้ความว่า เมืองประโคนชัย เดิมก็คือ บ้านตลุงเก่านี่เอง