ปลัดเทศบาล


จำนวนผู้เข้าชม


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

image01

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลโคกม้านำโดย นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

image01

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกม้า

เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์

image01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4411-0694